Therapeuten

Euritmietherapie

Een ervaring van een therapeut

Het is alweer jaren geleden dat ik bij een van de cursusdagen bij Volkier Bentinck in Den Haag was. De deelnemers van die dag waren een gemengde groep van fysiotherapeuten, artsen en euritmie-therapeuten.
Gezamenlijk probeerden we de basisprincipes waar Volkier in zijn leven mee heeft gewerkt in beeld te krijgen. Rudolf Steiner gaf in april 1921 een Heil-eurythmie cursus waar zowel euritmisten als artsen aanwezig waren. Rudolf Steiner noemde dit zelf slechts de eerste kiemen, waardoor Volkier zich geroepen voelde om hier echt actief eigen onderzoek te doen.

Wat Volkier zo in zijn leven ontdekt heeft probeerde hij met ons te delen.
Door het te bespreken en ook door het te doen.
Zo vroeg Volkier of er iemand in de groep was die de therapeutische euritmie oefening kende die ” de onrustige jambe ” wordt genoemd. Ja… , ik natuurlijk. Dit is de eerste therapeutische oefening die Rudolf Steiner toentertijd in Dornach gaf!

Nadat ik de oefening twee of drie maal voordeed, bedankte Volkier me vriendelijk, en ik kon weer gaan zitten.
Ik was enorm verbaasd dat dit alles was, en ietwat verlegen ging ik weer zitten. Veel werd er niet meer over gezegd, maar des te groter was mijn verbazing, toen ik in alle stilte merkte, wat dit korte optreden (van hooguit 2 min.) met mij deed!! En naarmate de dag verder verstreek voelde ik steeds sterker dat er iets heel wezenlijks met me gebeurd was. Ik voelde een enorme sterke levenskracht in mij opkomen.
Pas in de daarop volgende dagen werd ik mij ervan bewust, dat dit precies is wat Volkier bedoelde.
Een korte ingreep, in dit geval in de beweging, via een hele korte euritmie-oefening, met als resultaat, een bloeiende levenskracht! De bloei na het snoeien van de roos.
Vanaf die dag keek ik zelf echt anders naar alle euritmie-therapie-oefeningen.
Het ‘bijzondere’ van de euritmietherapie zoals Volkier die beschrijft in zijn boekje, en de lessen die ik van hem kreeg, hebben een hele speciale plek gekregen in mijn werk als euritmie-therapeute.
Opmerkelijk is het dat ik in Artemis in Amersfoort werk, waar ook zijn impuls in de medische massagetherapie een warm hart wordt toegedragen.


José Vlaar,
euritmietherapeut

Oproep:

Heb jij de euritmieopleiding afgerond?
Werk je als euritmietherapeut?
Ben je een vernieuwer?
Ben je geïnspireerd door de inzichten en werkwijze van Volkier Bentinck?
Pak dit dan op en inspireer met de combinatie van euritmietherapie en de Bentinck-benadering!!
Wees welkom om hierover van gedachten te wisselen.

Het Bentinckteam