Therapeuten

Donateur worden?

De nalatenschap van Volkier Bentinck

In 1998 ontstond een enthousiaste studiegroep die samen met Volkier Bentinck zijn massage en de daaraan ten grondslag liggende inhoud (be)oefende en bestudeerde. De deelneemsters aan deze studiegroep zijn, voor zover ze nog in leven zijn, nog altijd actief in de studiegroep of op een of andere ondersteunende wijze. Dit alles vanwege het enthousiasme voor de helende werking van deze massage op de gezondheid van de mens. Lees de artikelen elders op deze website.  In de loop van de tijd is de groep gegroeid met nieuwe mensen die zich aangesproken voelden. Vanuit de oorspronkelijke groep is een hele nieuwe beweging ontstaan waarvan hieronder te lezen is waartoe dat heeft geleid.

  • De stichting met het stichtingsbestuur bestaat uit verpleegkundige Petra Stoutjesdijk, gepensioneerd antroposofisch schoolarts Maaike Hoorweg Ory, Truus Burghouwt gepensioneerd verpleegkundige en Marion Gores Verpleegkundige.
  • De opleiding die in Amersfoort wordt gegeven. Docenten: verpleegkundige Petra Stoutjesdijk, fysiotherapeut Alice van Kuilenburg, antroposofisch arts Annemarie Schennink en kunstzinnig therapeut Brigitte van Cleijnebreugel. Er is een samenwerkingsverband ontstaan met Plegan Opleidingen waarvan Mirjam Zonneveld o.a. ondersteunt bij het maken van de lesmodulen en het aanvragen van accreditatie. Er wordt momenteel gewerkt aan een werkboek. De opleiding bedruipt zich financieel zelf en heeft al menig collega opgeleid, verspreid over ons land en zelfs collega’s uit Ierland, en België.  
  • Boeken en Brochures
  • Vertegenwoordiging IAABT: International Association for Antroposopic Body Therapies De medische massagetherapie van Volkier Bentinck wordt sinds enkele jaren ook vertegenwoordigd in deze groep, beter bekend als KörperTherapeuten,  van de medische sectie in Dornach Zwitserland.
  • Een website. www.volkierbentincktherapieen.nl

Donateurschap:
Na 21 jaar hebben we de volwassenheid bereikt en lijkt het ook tijd om nieuwe stappen te zetten.
Waar we mee bezig zijn: Omdat deze massagevorm een Nederlands ‘product’ is vraagt het om internationale verkenning en bekendmaking. Dit doen we o.a. door ons te laten zien bij de IAABT maar willen we ons ook oriënteren op collega’s in bijvoorbeeld Duitsland, Zwitserland, België om ook daar mensen op te leiden.
Geld is nodig voor:

  • PR
  • Vertalen van de website en de Gezichtspunten nr.70
  • Reiskosten en verblijfskosten

Ben jij/ bent u degene die ons werk waardeert en wilt steunen met een eenmalige- of jaarlijks bijdrage?

Bij een eenmalige minimum donatie van € 25,-, óf bij een toezegging voor een jaarlijkse donatie van minimaal € 15,- krijgt u gratis de Gezichtspunten nr. 70 over de Medische massagetherapie van Volkier Bentinck bij wijze van bedankje gratis toegestuurd.
Tevens ontvangt u als donateur bij aanschaf 10% korting op het boek Medische massagetherapie, en het Boek: Het bijzondere van Rudolf Steiners Euritmietherapie beiden van de hand van Volkier Bentinck.

Maak u donatie over op IBAN: NL 81 INGB 0009 5119 34 TNV Volkier Bentinck stichting    
Of meld je aan als donateur met je naam, adres, emailadres en het donatiebedrag bij: mariongores@freedom.nl  of bel 0619728804

Hartelijk dank namens het bestuur van de Volkier Bentinck stichting