Therapeuten

Ontstaansgeschiedenis

Volkier Bentinck maakt kennis met Ita Wegman en met de heil-euritmie in 1937 in Arlesheim, allereerst als patiënt, later doet hij zelf de opleiding tijdens de tweede wereldoorlog in Ascona (Zwitserland) als vervolg op de euritmieopleiding.

Volkier is een onbegrepen telg van het adellijk geslacht Bentinck. Geboren in 1912 in Princenhage (bij Breda) groeit hij op met vier broers en twee zussen in Den Haag. Hier heeft hij nog als jongen op de hof vijver geschaatst met onze latere Koningin Juliana. Zijn vader is eerst verbonden aan de KMA (koninklijke militaire academie) en later opperstalmeester aan het koninklijke hof, zijn moeder stamt uit een Amsterdamse koopman- en bankiersfamilie.
Een belangrijke gebeurtenis in zijn jeugd is het ongeluk dat hij als 10-jarige jongen krijgt waardoor hij bijna een jaar in het ziekenhuis moet blijven en zijn leven lang last houdt van zijn been.
De jonge Volkier is een dromer en heeft moeite met leren. De juiste beroepskeuze die bij hem past is een zoektocht. Hij wordt een kundig automonteur maar past niet in die wereld. Gestimuleerd door zijn vader wordt de jongvolwassene geïntroduceerd in antroposofische kringen om zo gedragen en gestuurd te worden in zijn verdere ontwikkeling. Doordat hij interesse heeft in de wereld van de planten volgt hij vervolgens de opleiding voor biologisch dynamische landbouw en put hij daaruit later ook beelden om de werking van zijn massage te verduidelijken. Zoals ook het paarden fluisterend dresseren dat hij bij zijn vader zag, mogelijk een bodem kan hebben gelegd voor het ontwikkelen van zijn massagetherapie.

1942
Tijdens de oorlog verhuist het kloppend hart van de antroposofie, het Zwitserse Arlesheim en Dornach vanwege oorlogsdreiging naar Ascona en Volkier verhuist mee.
Ita Wegman, de rechterhand van Rudolf Steiner, de meester van de Antroposofie, is daar werkzaam in haar kliniek ‘La Motte’ met inwonende Seelenpflege bedürftige Kinder (kinderen met een verstandelijke beperking). In 1942 stelt Ita Wegman de 30-jarige Volkier onverwachts en met enige aandrang voor, de door haar bedachte en experimenterend uitgeoefende massagetherapie te leren kennen en verder uit te werken.
Zij demonstreert hem globaal, op welke manier dat bij deze kinderen zou kunnen worden gedaan. Zo kunnen ook zij in hun ontwikkeling worden geholpen is haar stelling.
Zij doet de handgrepen op een geheel vrijlatende manier voor. Zo geeft ze hem vooral een impuls die hij de rest van zijn lange leven verder zal ontwikkelen.
Op voorstel van Ita Wegman doet hij in oorlogstijd tevens de opleiding tot fysiotherapeut om zo de genoemde massage breed te kunnen inzetten.
Na de oorlog en terug in Nederland werkt hij o.a. in het Thomashuis in Rotterdam, bij de euritmie-opleiding en met patiënten in zijn eigen praktijk in Den Haag. Ook verbleef hij veel in Duitsland en Zwitserland.

1960
Een zeer belangrijke ervaring voor zijn ontwikkeling is de ingeving die hij beleeft als hij op zijn zestigste in diepe wanhoop verkeert:
“Hoe moest hij in Godsnaam dit zwaar gehandicapte 8-jarige patiëntje helpen?“
“Waarom moet deze jongen überhaupt zo leven?”
Opeens beleeft Volkier, in de diepe duisternis van zijn vertwijfeling twee tegenstrijdige meningen: de ene: “Zo’n behandeling is hier toch zinloos?” De ander: “Je kúnt het niet!” en hij ervaart in dat kind de twee oerprocessen van de opbouw en de afbraak, de twee organische processen die nauw met respectievelijk de levens- en bewustzijnsprocessen van de mens verbonden zijn. (Bentinck, Medische Massagetherapie, 2000, p.9)

 
 

Een jarenlange worsteling volgt om te leren zien hoe deze twee polaire oerprocessen zich in iedere patiënt individueel uiten en om te ontdekken hoe hij de achterliggende, algemeen geldende wetmatigheden van ‘het levendige’ in de fysieke mens kan begrijpen en er mee leren werken. Het doel van deze beïnvloedende massage: een meer harmonisch passend evenwicht binnen de mens te scheppen en daardoor meer gezondheid.

1970
MariJan van Veen is van oorsprong verpleegkundige en deed later de opleiding kunstzinnig therapeut van De Wervel en vervolgens de schildertherapie naar de methode van Liane Collot d’Herbois. Zij onderging- en leerde de Volkier Bentinck massagetherapie kennen toen zij in de 70tiger jaren van de 20ste eeuw in Den Haag bij hem en zijn vrouw inwoonde. Mede doordat zij deze therapie ontving kon tot haar grote dankbaarheid, de depressie ten gevolge van Japanse kampervaringen én een dramatische echtscheiding oplossen. Dit was aanleiding voor MariJan tot het, op papier zetten van de ins en outs van deze massage, in samenwerking met Volkier, aleer hem dat niet meer mogelijk was gezien zijn hoge leeftijd. Dit resulteerde in het unieke document: Medische massage Therapie naar Volkier Bentinck. Inmiddels vertaald in Duits en Engels.

1998
Op initiatief van Anne-Marie Schennink, arts, Alice van Kuilenburg, Imelda Peterse, fysiotherapeuten en Pertra Cost-Budde verpleegkundige, toen allen werkzaam in therapeuticum Artemis te Amersfoort, ontstond er in 1998 een studiegroep wat zal resulteren in de Volkier Bentinckstichting-massage.

In samenwerking met MariJan en zo nodig Volkier Bentinck zelf verdiepten zij zich zowel praktisch als theoretisch in de achtergronden van de VB- massagetherapie.
De groep bestond uit 2 fysiotherapeuten, 2 verpleegkundigen en 2 artsen die zich sterk voelden aangesproken door juist het aspect van de twee polaire stromen : bewustzijn en leven.
En juist in het Bewustzijns-ziele tijdperk waarin we nu leven, is het aan de tijd, meer vanuit bewuste impulsen te leren leven en werken.

2000
Ontstond vanuit deze werkgroep de opleiding die tot op heden jaarlijks in twee fasen ( oriëntatie cursus en opleiding) wordt gegeven in Amersfoort.

2005
Faciliteiten worden geïnitieerd om naast het boek meer bekendheid te geven aan de opleiding en de therapie: er komt een website en er worden folders geschreven. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een groep verpleegkundigen, fysiotherapeuten en artsen die de behandelvorm beheersen en praktiseren. Hierdoor verspreid de bekendheid over het hele land via de verschillende antroposofische therapeutica en daarbuiten maar ook over de grenzen t.w. in België en Ierland.

2017
Wordt deze behandelvorm aangemeld om in aanmerking te komen voor erkenning bij de Medische Sectie van de Hoge School voor Geesteswetenschap in het Zwitserse Dornach en zijn er op de verschillende conferenties workshops aangeboden die door internationaal geïnteresseerde werkers in het medische veld met enthousiasme werden bijgewoond.

2019
De werkgroep komt maandelijks bij elkaar en op 13 december 2019 werd in kleine kring de volwassenheid van de stichting gevierd: 21 jaar! En tevens een start gemaakt voor het bouwen aan een nieuwe website.