Publicaties

Welkom

De Volkier Bentinck massagetherapie beoogt het scheppen van evenwicht tussen de bovenpool (het hoofd) en de onderpool (de buik/benen.). De longen en het hart die zich tussen deze polen bevinden, krijgen weer de ruimte zodat de mens zich na de massage vrij kan voelen.
Deze massage wordt vaak ingezet bij psychische klachten zoals: stress, verstoorde relaties, uitputting, rouw, chaotisch leven en bij fysieke klachten zoals bijv. pijn, slaapstoornissen.
Gedurende een massageperiode van 7/14 weken (wekelijks 1 keer) worden de overtollige boven- en onderpoolkrachten als het ware ‘gesnoeid en hiermee versterkt. Dit wordt vaak ervaren als het opruimen van overtollige ballast en kan samengaan met het inslaan van nieuwe ontwikkelingswegen. Het resultaat van zo’n behandelperiode wordt bekrachtigd door het (bijvoorbeeld jaarlijks) te herhalen.

“De ervaren tuinman weet precies wanneer hij de roos, die uitloopt om te bloeien, terug moet snoeien: een resolute ingreep die tot gevolg heeft dat de roos voller en rijker zal bloeien”.
Volkier Bentinck