Therapeuten

Cursussen

Cursus:
Reducerende massagetherapie
naar Volkier Bentinck

Inleiding in de Volkier Bentinck massagetherapie. Maak kennis met het thema ‘polariteit’, wat is het en waar kun je deze herkennen.

Er zal een theoretische opmaat zijn, kunstzinnig gewerkt worden en een inleiding in de praktijk van deze massagetherapie.

Doel van de cursus is voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten en artsen om je te oriënteren, waarna je kunt besluiten om de opleiding te gaan volgen.

Deze introductiedagen zijn een onderdeel van de opleiding en dus een voorwaarde om deze te kunnen volgen.

Informatie bij:
petrastoutjesdijk@planet.nl

Praktische informatie:

Minimale toelatingseis is voor deelname zijn in 2023:

  • BIG registratie
  • Verpleegkundigen met afgeronde oriëntatie cursus verpleegkundige aangeboden door Plegan
  • opleidingen, of de voortgezette opleiding voor verpleegkundige vanuit de antroposofie.
  • Fysiotherapeuten met afgeronde interdisciplinaire basismodule Academie Antroposofische Gezondheidszorg

Data:
zaterdag 28 oktober en 4 en 11 november 2023

Tijd:
10.00 uur tot 16.00 uur

Locatie:
Therapeuticum Artemis
Daltonstraat 10
Amersfoort

Kosten:
€ 450.-

Overmaken op rek:
NL 05 INGB 000 766 40 94

t.n.v. Volkier Bentinck Stichting – opleiding

Voor verpleegkundigen is accreditatie aangevraagd.

Voor fysiotherapeuten geldt accreditatie alleen voor NVAF leden.

Opleiding:
Bentinck massagetherapie

Start 2023 , data worden later bekendgemaakt

De opleiding bestaat uit 7 cursusdagen en een toetsdag van 10.00 uur tot 14.00 uur

Praktische informatie:

Docenten:
Alice van Kuilenburg, fysiotherapeut
Petra Stoutjesdijk, verpleegkundige

Locatie:
Therapeuticum Artemis
Daltonstraat 10
Amersfoort

Kosten:
1100,-

Overmaken op rek:
NL 05 INGB 000 766 40 94,
t.n.v. Volkier Bentinck Stichting – opleiding
o.v.v. cursus massagetherapie

Onze minimale toelatingseisen voor deelname zijn in 2023: Zie informatie in kolom hierboven.

Nascholing:

Thema: Kwaliteit en intensiteit van de handgrepen

Datum: 7 oktober 2023

Informatie bij:
petrastoutjesdijk@planet.nl

Praktische informatie:

Datum:
5 november 2022


Kosten:

€ 90.-

Overmaken op rek:
NL 05 INGB 000 766 40 94
t.n.v. Volkier Bentinck Stichting – opleiding

Plaats:
Therapeuticum Artemis, Daltonstraat 10,
Amersfoort